Mishpacha

Data http://www.flipedition.com/books/books/getdata/1895

‫חדשות בארץ‬ ‫" | 2102.5.92‬ ‫'‬ ‫22‬ ‫ציבור‬ ‫לאט לאט ובצעדים בטוחים בעקבות המתרחש‬ ‫בארה"ב, הפכו התביעות הייצוגיות לטרנד‬ ‫הסוחף את העולם המשפטי-עסקי במדינה <‬ ‫בתובעים: כרישי משפט, יזמים זריזים, תובעים‬ ‫סדרתיים ואזרחים פשוטים < בנתבעים: חברות‬ ‫מכל ענפי המשק < על התובעים החולמים‬ ‫על הכסף הגדול, הנתבעים הנאלצים להגיע‬ ‫לפשרה ובתי המשפט שלא עושים לאף צד‬ ‫'חיים קלים' < וגם: המדריך המלא לתובע הייצוגי‬ ‫".‬ ‫.‬ ‫'‬ ‫,‬ ‫,‬ ‫,‬ ‫03‬‫,‬ ‫.‬ ‫'‬ ‫.‬ ‫',‬ ‫'‬ ‫'‬ ‫,‬ ‫,‬ ‫'‬ ‫04‬ ‫<‬ ‫",‬ ‫.‬ ‫,‬ ‫,‬ ‫,‬ ‫,‬ ‫?‬ ‫."‬ ‫"‬ ‫."‬ ‫."‬ ‫",‬ ‫".‬ ‫<‬ ‫?‬ ‫."‬ ‫,‬ ‫.‬ ‫,‬ ‫,‬ ‫,‬ ‫",‬ ‫.‬ ‫"‬ ‫,‬ ‫,‬ ‫"‬ ‫.‬ ‫‬‫,‬ ‫.‬ ‫."‬ ‫,‬ ‫",‬ ‫,‬ ‫",‬ ‫"‬ ‫"‬ ‫,‬ ‫,‬ ‫,‬ ‫,‬ ‫,‬ ‫,‬ ‫',‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫,‬ ‫'. "‬ ‫,‬ ‫,‬ ‫,‬ ‫.‬ ‫'‬ ‫,‬ ‫,‬ ‫'‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫,‬ ‫‬‫'‬ ‫'‬ ‫'‬ ‫'‬ ‫,‬ ‫,‬ ‫'‬ ‫,‬ ‫ '‬‫,‬ ‫'‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫,‬ ‫.‬ ‫'‬ ‫,‬ ‫".‬ ‫1002‬ ‫'‬ ‫' - ',‬ ‫,‬ ‫,‬ ‫.'‬ ‫",‬ ‫.‬ ‫,‬ ‫,‬ ‫.‬ ‫)‬ ‫,‬ ‫,‬ ‫,‬ ‫',‬ ‫.‬ ‫,‬ ‫,‬ ‫,‬ ‫,‬ ‫,‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫,‬ ‫(,‬ ‫,‬ ‫,‬ ‫,‬ ‫.‬ ‫'‬ ‫?‬ ‫,‬ ‫.‬ ‫,‬ ‫'‬ ‫'‬ ‫,‬ ‫.‬ ‫"‬ ‫'‬ ‫3‬ ‫9002,‬ ‫'.‬ ‫.‬ ‫,‬ ‫'‬ ‫.‬ ‫,‬ ‫.‬ ‫‬‫,‬ ‫,‬ ‫.‬ ‫,‬ ‫".‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫,‬ ‫4‬ ‫8002.‬ ‫,‬ ‫"‬ ‫,‬ ‫,‬ ‫,‬ ‫,‬ ‫,‬ ‫,‬ ‫,‬ ‫,‬ ‫.‬ ‫,‬ ‫,‬ ‫.‬ ‫"‬ ‫.‬ ‫,‬ ‫,‬ ‫.‬ ‫,‬ ‫,‬ ‫'‬ ‫"‬ ‫,‬ ‫'‬ ‫".‬ ‫,‬ ‫',‬ ‫'‬ ‫,‬ ‫,‬ ‫".‬ ‫,‬ ‫,‬ ‫,‬ ‫,‬