Mishpacha

Data http://www.flipedition.com/books/books/getdata/1895

‫חדשות בארץ‬ ‫כשיורד הלילה מתחילים תושבי השכונה היהודים לפחד. ר' יצחק‬ ‫אמונה לא נותן לילדיו לצאת מפתח הבית. בבוקר הוא מסיע‬ ‫בעצמו את ילדיו לתלמוד תורה, בצהריים נהג מיוחד מחזיר אותם‬ ‫עד לדלת הבית << בערב המשפחות מסתגרות בבתים, בחג‬ ‫השבועות תופפו המסתננים על פחי הזבל לאורך כל הלילה ופחד‬ ‫נורא אחז בשכונה << לא, זהו אינו תיאור של גטו יהודי בימים‬ ‫אחרים, זהו תיאורם של החיים בשכונה הרחוקה מרחק רבע‬ ‫שעה נסיעה מבני ברק, בדרומה של העיר העברית הראשונה‬ ‫<< 42 שעות בגטו היהודי באריתריאה שבדרום תל אביב‬ ‫" | 2102.5.92‬ ‫'‬ ‫61‬ ‫22‬ ‫בארצם‬ ‫,‬ ‫'.‬ ‫,‬ ‫'‬ ‫,‬ ‫",‬ ‫.‬ ‫",‬ ‫" '‬ ‫51‬ ‫',‬ ‫."‬ ‫.‬ ‫'‬ ‫,‬ ‫"‬ ‫'‬ ‫.‬ ‫,‬ ‫.‬ ‫,‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫,‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫. '‬ ‫,‬ ‫.‬ ‫,‬ ‫,‬ ‫'‬ ‫ר' יצחק אמונה: "רק‬ ‫אתמול בחג השבועות,‬ ‫כשחזרתי מהשיעור‬ ‫מצאתי את אשתי‬ ‫מבוהלת מאוד. ראיתי‬ ‫חמישה עובדים זרים‬ ‫דופקים ביחד על‬ ‫השערים, זה מפחיד, זה‬ ‫הפחיד גם את הילדים.‬ ‫היה נראה כאילו עוד רגע‬ ‫הם פורצים הביתה"‬ ‫/‪AFP‬‬ ‫-‬ ‫'‬ ‫:‬ ‫,‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫,‬ ‫,‬ ‫,‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫'‬ ‫'‬ ‫.‬ ‫,‬ ‫"‬ ‫,"‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫,‬ ‫,‬ ‫.‬ ‫'‬ ‫.‬ ‫,‬ ‫",‬ ‫'‬ ‫,‬ ‫'‬ ‫,‬ ‫,‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫,‬ ‫,‬ ‫",‬ ‫,‬ ‫."‬ ‫.‬ ‫איילה סינוואני יו"ר ועד‬ ‫הפעולה של השכונה:‬ ‫"שאף אחד לא ילמד‬ ‫אותנו מהי הומאניות,‬ ‫השכונה הפכה להיות‬ ‫שכונה של מסתננים,‬ ‫שלא ימכרו לנו שהם‬ ‫פליטים. רק מעט מאוד‬ ‫מהם פליטים ונגדם אין לנו‬ ‫דבר, כל היתר הם סתם‬ ‫מסתננים מבקשי עבודה‬ ‫שאין סיבה שיישארו כאן"‬ ‫,"‬ ‫'‬