Mishpacha

Data http://www.flipedition.com/books/books/getdata/1895

‫התחקיר‬ ‫המלא במהדורת‬ ‫סוף שבוע של‬ ‫תחקיר משפחה‬ ‫" | 2102.5.92‬ ‫'‬ ‫01‬ ‫למה לא משתתפים בתי הספר של החינוך העצמאי‬ ‫בפרויקט השאלת ספרי הלימוד שאושר בחודש שעבר‬ ‫בממשלה ושיכול לחסוך להורים מאות ואלפי שקלים מדי‬ ‫שנה? תלוי את מי שואלים < החינוך העצמאי: חשש מפגיעה‬ ‫בחינוך הטהור < גורמים במשרד החינוך: "אין חשש כזה" <‬ ‫התחקיר המלא במהדורת סוף שבוע של 'משפחה'‬ ‫%06‬ ‫,‬ ‫,‬ ‫,‬ ‫.‬ ‫'‬ ‫.‬ ‫'‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫,‬ ‫,‬ ‫יקרים‬ ‫,‬ ‫.‬ ‫"‬ ‫"‬ ‫,‬ ‫?‬ ‫"‬ ‫,‬ ‫?‬ ‫?‬ ‫',‬ ‫,‬ ‫'‬ ‫,‬ ‫',‬ ‫',‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫",‬ ‫', "‬ ‫.‬ ‫,‬ ‫,‬ ‫,‬ ‫."‬ ‫'‬ ‫.‬ ‫'‬ ‫'‬ ‫'‬ ‫.‬ ‫(‬ ‫,‬ ‫'‬ ‫'‬ ‫'‬ ‫'‬ ‫'‬ ‫)‬ ‫.‬ ‫'‬ ‫'‬ ‫.‬ ‫'‬ ‫,‬ ‫.‬ ‫,‬ ‫",‬ ‫'‬ ‫.‬ ‫023‬ ‫001‬‫.‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫082‬ ‫,‬ ‫,‬ ‫,‬ ‫.‬ ‫'‬ ‫,‬ ‫.‬ ‫,‬ ‫.‬ ‫,‬ ‫', "‬ ‫'‬ ‫".‬ ‫'.‬ ‫'‬ ‫,‬ ‫.‬ ‫,‬ ‫'‬ ‫",‬ ‫'‬ ‫"‬ ‫"‬ ‫'‬ ‫"‬ ‫,‬ ‫,‬ ‫בתי הספר החרדיים לא שלחו להורים‬ ‫כל הודעה על התכנית, כך שלא‬ ‫ניתנה להם כל אפשרות להצטרף‬ ‫אליה. לעומת זאת, רשימת הספרים,‬ ‫כוללת ספרים המיועדים במיוחד‬ ‫לבתי הספר הממלכתיים דתיים,‬ ‫בסיבוב הנוכחי פעלו העסקנים על‬ ‫מנת לקדם את הכנסת בתי הספר‬ ‫החרדים לתכנית, כשלדבריהם‬ ‫הצליחו להביא להסרת החשש מפני‬ ‫התערבות משרד החינוך בתכני ספרי‬ ‫הלימוד, ולאשר כי לחינוך החרדי‬ ‫תינתן עצמאות מלאה בתכנים‬ ‫,‬ ‫'‬ ‫,‬ ‫,‬ ‫'‬ ‫,‬ ‫?‬ ‫:‬ ‫שקלים מיועדים לחוברות‬ ‫עבודה מתכלות‬ ‫021‬ ‫001‬ ‫0001 - 006‬ ‫שקלים ההוצאה כיום על ספרי לימוד‬ ‫לתלמידות בבתי הספר ובתיכונים‬ ‫שקל ישלמו ההורים בבתי הספר‬ ‫העל יסודיים בפרויקט‬ ‫שקלים ההוצאה כיום על‬ ‫ספרי לימוד לילדה בכיתה א'‬ ‫053‬ ‫,‬ ‫.‬ ‫,‬ ‫המספרים מאחורי‬ ‫חוק השאלת‬ ‫ספרי לימוד‬ ‫מיליון שקלים תקציב‬ ‫הפרויקט במשרד החינוך‬ ‫023‬ ‫שקל לשנה, המחיר לספרים‬ ‫בבתי הספר היסודיים בפרויקט‬ ‫082‬ ‫מההורים צריכים להסכים לפרויקט‬ ‫על מנת שבית הספר יחויב להשתתף בו‬ ‫%06‬